proti - to be online
USŁUGI PRAWNICZE
NA RZECZ FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
DOBRO KLIENTA
kompleksowa obsługa na każdym etapie postępowania
Kancelaria Radców Prawnych Czubat & Hadała s.c. świadczy kompleksowe usługi obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.
Główny zakres działalności kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
Windykacja wierzytelności

Usługi, które świadczymy w ramach praktyki dochodzenia wierzytelności polegają głównie na zabezpieczaniu transakcji w taki sposób, aby nasi klienci nawet w razie niewypłacalności kontrahenta uzyskali zaspokojenie w jak największym stopniu. W razie braku zabezpieczenia nasze działania skupiają się na odzyskaniu wierzytelności zarówno na etapie przed sądowym, jak i sądowym. Prowadzone czynności są w szczególności optymalizowane i wykonywane z jak najmniejszym obciążeniem finansowym klientów.