proti - to be online
USŁUGI PRAWNICZE
NA RZECZ FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
DOBRO KLIENTA
kompleksowa obsługa na każdym etapie postępowania
Kancelaria Radców Prawnych Czubat & Hadała s.c. świadczy kompleksowe usługi obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.
Główny zakres działalności kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
Prawo podatkowe i finansowe

Kancelaria w  ramach doradztwa podatkowego pomaga zarówno firmom, jak i osobom fizycznym. Mając na uwadze dobro klienta jesteśmy stroną reprezentującą w sprawach związanych z kontrolami Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych oraz sądów. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych. Skutecznie reprezentujemy przed organami w przypadku spraw związanych z dochodami nieujawnionymi. Zawsze nasze rozwiązania umożliwiają Klientom optymalizację podatkową zleconych zadań. Zapewniamy doradztwo w zakresie oceny ryzyka skutków podatkowych poszczególnych przedsięwzięć realizowanych przez Klientów nasze usługi obejmują analizę bogatego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.