proti - to be online
USŁUGI PRAWNICZE
NA RZECZ FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
DOBRO KLIENTA
kompleksowa obsługa na każdym etapie postępowania
Kancelaria Radców Prawnych Czubat & Hadała s.c. świadczy kompleksowe usługi obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.
Główny zakres działalności kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy usługi zarówno do zamawiających, jak i wykonawców i obejmuje wszystkie etapy postępowania. Zapewniamy m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej, udzielanie odpowiedzi na wezwania zamawiającego, wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, opracowywanie opinii prawnych w przedmiocie interpretacji przepisów regulujących zamówienia publiczne.