proti - to be online
USŁUGI PRAWNICZE
NA RZECZ FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
DOBRO KLIENTA
kompleksowa obsługa na każdym etapie postępowania
Kancelaria Radców Prawnych Czubat & Hadała s.c. świadczy kompleksowe usługi obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.
Główny zakres działalności kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

W ramach niniejszego działu nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie: - zakładanie i obsługę spółek prawa handlowego na terytorium Polski - zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych na terytorium Polski - restrukturyzację i przekształcenia spółek prawa handlowego - doradztwo związane z procesem likwidacji i upadłości przedsiębiorstw - doradztwo w zakresie inwestycji infrastrukturalnych - obsługę fuzji i przejęć - pełną obsługę posiedzeń i zgromadzeń organów statutowych spółek prawa handlowego. We własnym zakresie Kancelaria zapewnia współpracę z kancelariami notarialnymi. Nasza usługa obejmuje również pełny proces rejestracji oraz dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.